• Pálinkás készletek kerámia hordóval

 • Boros készletek

 • Esküvői ajándékok

 • Szobrok

 • Artina ital szettek

 • Pálinkás készletek

 • díszcsomagoló kellékek

 • Nosztalgia telefonok

 • Óncímkés pálinkás készletek

 • Mintás masnik

 • Egyszínű masnik

Hozzájáruló nyilatkozat hírlevél küldéshez

 Hozzájáruló nyilatkozat hírlevél küldéshez

 

Mint felhasználó jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az Art Rog Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 130.; adószám:12720860-2-13;) mint adatkezelő az 3. pontban meghatározott személyes adataimat  az Infotv. 5. § (1) bekezdésével és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésével összhangban kezelje.

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályozza.

 1. A hírlevél küldéssel összefüggő adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra  kerüljenek az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos kezelt személyes adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám
 2. Az adatkezelés célja: A webáruház hírlevél formájában értesíti a hírlevélre feliratkozókat a webáruházzal kapcsolatos aktualitásról.
 3. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek:

        Adatkezelő neve:  Art Rog Kft.

        Adatfeldolgozó neve: Art Rog Kft. / Róth Gábor.

 1. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja az adatkezelőtől, ezt maga is megteheti a hírlevelek alján található "Leiratkozás" link használatával, illetve belépve  fiókjába az adatmódosításoknál is tudja törölni feliratkozását a hírlevelekre.
 2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

A Felhasználót a személyes adatainak kezelése során az alábbi jogok illetik meg:

 • A tájékoztatáshoz való jog;
 • A helyesbítéshez való jog;
 • A törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Az adathordozhatósághoz való jog;
 • A tiltakozáshoz való jog;
 • A zároláshoz való jog;

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad, a Felhasználó részére a kérelemben megjelölt adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire.
Az adatkezelőnek a személyes adatot törölni kell, ha:

  • kezelése jogellenes;
  • az érintett kéri;
  • az hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36/1/391-1400; telefax: +36/1/391-1410) elrendelte.

 

 1. Hozzájárulás visszavonása

A hírlevél alján lehetőséget biztosítunk a hírlevélről való leiratkozásra,  illetve az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudja jelezni számunkra a hírlevélről való leíratkozást

Email cím: [email protected]

Postázási cím: Art Rog Kft. 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 130.

Telefon: +36309421733